Ondernemer

Goed om weten

Als ondernemer werkt u professioneel en u bent daarin niet alleen. Verschillende organisaties hebben zich zo verenigd binnen de BFNO om elkaar daarin te ondersteunen. Als beroepsfederatie verdedigt de BFNO de belangen van het beroep van de natuursportondernemer, – organisator, – verhuurder, – verkoper of – verdeler in het algemeen en die van de aangesloten leden in het bijzonder. Wij doen dit bij alle mogelijke instanties en op een aantal specifieke terreinen in het bijzonder.

Verzekering reis – en bijstand

Alle leden van de BFNO kunnen voor hun groepen een reis- en bijstandsverzekering van Allianz afsluiten. Ons doorgedreven veiligheidssysteem en de controle zijn onder andere de reden waarom wij zo’n degelijke exclusieve BA (Burgelijke Aansprakelijkheid) verzekering kunnen afsluiten als lid en dit aan een scherpe prijs.

Wetgeving en overheidsinstanties

De BFNO bestudeert wetten en decreten die ons beroep aanbelangen. In een wereld van veranderingen houden wij zo de vinger aan de pols. We maken politici bewust van onze problemen en stimuleren of beïnvloeden deze met als doel bij toekomstige wetgeving met onze adviezen betrokken te worden.

Het Begeleidingssysteem ‘veiligheid’

De BFNO ontwikkelde dit veiligheidsmanagement-systeem als een tool om het werken rond veiligheid professioneel te integreren binnen een werking. Dit is geen opgelegd keurslijf maar een stappenplan en een houvast. Zo ben je als organisatie in orde op het niveau van de meest recente wetgeving en moet niet ieder voor zich een eigen systeem uitvinden. Sinds 2017 is zo een doorlichting verbonden aan de BFNO lidmaatschap. Daarmee zijn alle leden intussen opgestart met het behalen van hun kwaliteitslabel. Alle kandidaat leden verbinden zich er toe om met de interne doorlichting te starten en om zo ook hun kwaliteitslabel te halen.

Public Relations

De BFNO verleent medewerking aan Pers en Media om het beroep in een goed daglicht te stellen. De werking van de BFNO, de functie van het ‘label’ en de ledenlijsten worden in een performante website up- to-date gehouden. Het Begeleidingssysteem ‘veiligheid’ is één van de speerpunten van De BFNO en daarom wordt er betreffende dit veiligheidslogo ook regelmatig campagne gevoerd. Algemeen maar ook naar specifieke doelgroepen toe.

Nieuwsbrief en -mails

De BFNO verzorgt voor haar leden een elektronische nieuwsbrief en dit 4 x per jaar. Deze worden soms aangevuld met tussentijdse berichten voor dringende aangelegenheden. Een greep uit de berichten zijn:

  • Verzekeringspolis wetgeving
  • deelname aan beurzen
  • wetgeving onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen
  • samenstelling dossier opleidingen
  • contacten met buitensportfederaties zoals o.a. UBS, VVS, UBF …

Internationale contracten

Ook op Internationaal vlak verzorgt de beroepsfederatie de nodige contacten met aanverwante belangenverenigingen. De BFNO was een actieve partner in het Europese Leonardo Da Vinci project EQFOA (European Qualification Framework / Outdoor Animator) en het vervolgproject CLO 2. Wij waren ook de initiatiefnemer voor de oprichting van de EC-OE. European Confederation of Outdoor Employers en er tot 2012 ook de voorzitter van.

Juridisch advies

Wanneer er onverwachte problemen opduiken op juridisch vlak dan is het vaak moeilijk om bij de juiste instanties of personen te rade te gaan. Het BFNO verzorgt via haar raadsman GRATIS een eerste advies op haar kosten. Naderhand is het aan de leden vrij om desgewenst verdere stappen te ondernemen. Eventuele kosten worden dan door het aangesloten lid gedragen.

Groepsafspraken en / of aankopen

Als groep is het interessanter om duidelijke afspraken te maken. In de mate van het mogelijke spelen we daar op in. Enkele voorbeelden:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid:  Alle leden van de BFNO kunnen een aansluiting nemen op de meest complete verzekeringspolis BA die er momenteel op de markt is. Maximale dekkingen, duidelijke bescherming, accurate bepalingen en een lage kostprijs. Het zijn de kenmerken van een exclusieve BFNO verzekeringspolis.