Een woordje uitleg

Het gebruik van het woord ‘Natuursport’ in de naam van de federatie is bij haar oprichting in 1989 ontstaan. Voor een actuele omschrijving van haar actieterrein volgt de BFNO de definitie in voormelde tekst.

EC-OE onderzoek m.b.t. programmaveiligheid in de sector.

BFNO was mee de drijvende kracht achter dit onderzoek, dat in opdracht van de Europese Commissie werd uitgevoerd. Het finale rapport ‘Non-regulatory measures related to the safety of outdoor leisure activities in the EU‘ kan u hier raadplegen.

Europees onderzoek i.v.m. de professionalisering en mobiliteit van werknemers in de outdoor sector.

De BFNO (en de overkoepelende EC-OE) participeerde in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Leuven (KHL) in een Europees onderzoeksproject CLO2. Het eindresultaat werd in september 2010 bekendgemaakt tijdens de eindconferentie die in Leuven plaatsvond. De BFNO was samen met KHL de gastheer voor dit evenement.  U kan een samenvatting van het project downloaden via deze link.

Consument: U vindt hier informatie over het ontstaan en de gedragscode van de federatie, toelichting bij de doelstellingen en een overzicht van de aangesloten bedrijven en hun contactinformatie.

De BFNO maakt deel uit van de European Confederation of Outdoor Employers.

Historiek

Op 13 dec. 1989 ontstond de Beroepsfederatie van Natuursportondernemingen, afgekort BFNO. Ten gevolge van de steeds toenemende regulering i.v.m. de toegang tot de natuur enerzijds (vooral de toen dreigende sluiting van de rivieren in Wallonië) en onder druk van de toeristische sector anderzijds (toepassing van de wet op het statuut van de reisbureaus) verkozen een aantal natuursportorganisaties zich te verenigen.

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 8 feb. 1995 werd formeel beslist dat de leden van BFNO handelaar of handelsvennootschap dienden te zijn. Dit laatste impliceerde meteen dat vzw’s geen lid van BFNO kunnen zijn. Met deze beslissing werd een fundamentele stap gezet in de verdere profilering van de BFNO.
In 1997 kon de BFNO voor haar leden een groepspolis BA afsluiten. Belangrijk bij deze polis is dat niet enkel de BA-uitbating maar ook de BA-beroepsaansprakelijkheid gedekt is. In 2001 werd een overeenkomst bereikt rond interimarbeid en in de periode 2001-2003 heeft de BFNO intensief gewerkt rond het thema veiligheid en milieuzorg. Het Begeleidingssysteem Veiligheid & Milieu dat hieruit voortvloeide is operationeel sinds 2003.
BFNO overkoepelt (anno 2007) 39 vennootschappen die natuursportactiviteiten op een professionele basis organiseren.

In 2007 nam de BFNO het voortouw om samen met andere beroepsfederaties uit Europa de EC-OE, European Confedeartion of Outdoor Employers op te richten.  Volg hen op de website. Tot 2012 is de BFNO trouwens de voorzitter ervan.